Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dagelijks zetten wij onze kennis, ervaring en liefde voor het vak in en bedenken we unieke oplossingen om de zelfstandigheid van rolstoelgebruikers te bevorderen. Wanneer standaard producten geen invulling kunnen geven aan de gewenste oplossing, dan realiseren wij een maatwerk oplossing. Hierbij willen wij altijd een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze producten en diensten leveren.

Om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te kunnen leveren, en blijven leveren, hebben wij enige persoonlijke informatie en persoonsgegevens nodig. We vinden het daarbij van groot belang dat jouw privacy wordt gewaarborgd. We streven ernaar om het gebruik van persoonsgegevens te minimaliseren en we maken op een uiterst zorgvuldige manier gebruik van de gegevens die jij ons toevertrouwd.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij aan jouw gegevens komen, wat wij ermee doen, wat jouw rechten zijn en waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Uitgangspunten privacyverklaring

 • Lewis Specials handelt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Jouw persoonsgegevens worden alléén gebruikt voor doeleinden die vooraf zijn medegedeeld;
 • Lewis Specials verwerkt alleen de minimaal noodzakelijke gegevens voor het vooraf bepaalde doel;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Lewis Specials neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen;
 • Jij hebt altijd de mogelijkheid om jouw gegevens in te zien, te controleren en te laten aanpassen of aanvullen wanneer er onjuistheden in staan.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te kunnen leveren, hebben wij persoonsgegevens en informatie over jou nodig. Het soort persoonsgegevens en informatie is afhankelijk van het product of de dienst die wordt gevraagd. Echter zijn het altijd gegevens waarmee jouw identiteit kan worden vastgesteld. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Verblijfplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Eventuele diagnose
 • Uiterlijke kenmerken
 • Thoraxbreedte
 • Heupbreedte
 • Bovenbeenlengte
 • Onderbeen lengte
 • Drukmeetgegevens
 • Gegevens over het gebruik van jouw hulpmiddel

Van wie hebben we de gegevens ontvangen?

Lewis Specials ontvangt de persoonsgegevens van jouzelf, de persoon die jou vertegenwoordigd of van onze opdrachtgever aan wie jij de gegevens hebt verstrekt. Met opdrachtgever bedoelen we de hulpmiddelenleveranciers, gemeenten, zorgverzekeraars of de betrokken behandelaar.

Wat doen wij met de gegevens en op basis van welke grondslag?

Lewis Specials verwerkt persoonsgegevens om onze producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. Zo hebben we onder andere jouw adresgegevens nodig om te weten waar we moeten leveren en wat we moeten leveren. De gegevensverwerking is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de hulpmiddelenleverancier. Jouw lichaamsmaten hebben we nodig om de zitorthese van de juiste maatvoeringen te voorzien. Maar we willen ook graag je voornaam weten omdat we het prettig vinden om jou bij je naam te noemen. Ook gebruiken we je gegevens om na de levering service te kunnen verlenen of om contact te kunnen onderhouden. Door het zorgvuldig verwerken van jouw gegevens kunnen we jou altijd snel, efficiënt en effectief helpen.

De gegevensverwerking is daarnaast noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichting om te voldoen aan de Wet Medische Hulpmiddelen en de Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Hierin staat onder andere beschreven dat wij de kwaliteit van onze producten moeten monitoren gedurende de te verwachten levensduur van ons product. Dit betekent dat we een aantal mensen in een bepaalde studiegroep gedurende een aantal jaren zullen volgen. Daarnaast moeten we passende maatregelen kunnen treffen om noodzakelijke corrigerende acties uit te voeren wanneer er iets mis is.

Lewis Specials wil ook graag persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek naar de tevredenheid over onze producten en diensten. Dit onderzoek zullen we altijd intern uitvoeren waardoor we je gegevens nooit met derden zullen delen. Daarnaast willen we je, met jouw toestemming, op de hoogte houden van onze producten, diensten en ontwikkelingen.

Hoelang bewaren wij de gegevens?

Omdat wij producent van een medisch hulpmiddel zijn, verplicht de wet ons om persoonsgegevens te bewaren, zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. In principe bewaren we jouw gegevens dan ook vijf jaar. Deze vijf jaar komt overeen met de te verwachten levensduur van een Lewis Classic zitorthese. 

Hoe beveiligen we de gegevens?

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Door het gebruik van verschillende organisatorische procedures en beveiligingstechnologieën beschermen we persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde kennisname, aantasting of het onrechtmatig verstrekken van de persoonsgegevens. Daarnaast is de toegang tot persoonsgegevens beperkt zodat alleen medewerkers die in de uitvoering van hun functie toegang tot persoonsgegevens nodig hebben deze kunnen inzien.

Welke rechten heb jij?

De AVG verleent jou een aantal rechten. Je hebt het recht op inzage: zo kun je inzien welke gegevens wij van jou verwerken. Ook heb je recht op rectificatie en aanvulling: op deze manier kan jij jouw gegevens die bij ons bekend zijn wijzigen of aanpassen. Je kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken door het recht op beperking van de verwerking toe te passen. Daarnaast heb jij het recht om ‘vergeten’ te worden door het recht op vergetelheid.

Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking óf ons vragen om jouw persoonsgegevens over te dragen middels het recht op dataportabiliteit.

Wil je gebruik maken van één of meerdere van deze rechten dan kan dit door telefonisch contact op te nemen met 0541 – 217 800 of door een mail te sturen naar info@lewisspecials.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je vragen over jouw gegevens, de manier waarop we ze verwerken of over deze privacyverklaring? Dan kun je contact met ons opnemen door te bellen met: 0541 – 217 800. Daarnaast heb je de mogelijkheid om onze Functionaris Gegevensbescherming te contacteren door een mail te sturen naar info@lewisspecials.nl.

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij met jouw verzoek omgaan dan heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Lewis Specials B.V.
Zutphenstraat 33
7575 EJ Oldenzaal

+31(0)541 – 217 800
info@lewisspecials.nl

Meer weten over Lewis Specials?

Wil je meer weten over Lewis Specials of ben je enthousiast geworden en weet je nu niet zo goed hoe je nu verder moet?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder en kijken samen met jou naar de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

[contact-form-7 id=”519″ title=”Contactformulier 2 (Mobile)”]

Neem contact met ons op

[contact-form-7 id=”43″ title=”Contactformulier 1″]

De Lewis Specials Kameleon