Disclaimer

Disclaimer

Lewis Specials verleent je hierbij toegang tot www.lewisspecials.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en ander materiaal die door Lewis Specials en derden zijn aangeleverd. Lewis Specials behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze website vormt geen advies voor individuen met speciale behoeften, daarvoor dient contact opgenomen te worden met onze werknemers. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte. 

Lewis Specials aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail. De informatie in onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je een bericht onterecht ontvangt wordt je verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het te retourneren.

Beperkte aansprakelijkheid

Lewis Specials besteedt constante zorg om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Voor de aangebrachte wijzigingen kan Lewis Specials niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle informatie wordt je aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. Lewis Specials sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Lewis Specials. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lewis Specials nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lewis Specials. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lewis Specials, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Cookiebeleid

Wij kunnen bij het aanbieden van onze website en diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website kan worden meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij kunnen cookies gebruiken om je instellingen en voorkeuren te onthouden.

Meer weten over Lewis Specials?

Wil je meer weten over Lewis Specials of ben je enthousiast geworden en weet je nu niet zo goed hoe je nu verder moet?
Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder en kijken samen met jou naar de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

[contact-form-7 id=”519″ title=”Contactformulier 2 (Mobile)”]

Neem contact met ons op

[contact-form-7 id=”43″ title=”Contactformulier 1″]

De Lewis Specials Kameleon